Product Categories:

B009 โคมไฟหุ่นยนตร์ Robot อัจฉริยะ (แสงสีขาว)

ราคาชิ้นละ 650 บาท

– เมื่อปรบมือหรือเราทำเสียงดังตอนเดินผ่าน โคมไฟจะติดขึ้นเองอัตโนมัติ

– เมื่อในห้องมีแสงเยอะและเงียบโคมไฟจะปิดตัวเองภายใน 2นาที

โคมไฟหุ่นยนต์ LED ชาร์จไฟได้

โคมไฟหุ่นยนตร์ Robot (แสงสีขาว) สามารถควบคุมการเปิด-ปิดด้วยปุ่มและระบบอัจฉริยะ เมื่อปรบมือหรือเราทำเสียงดังตอนเดินผ่าน โคมไฟจะติดขึ้นเองอัตโนมัติ และเมื่อสภาพแวดล้อมในห้องสว่างขึ้นตัวโคมไฟจะปิดตัวเองใน 2นาที ประหยัดพลังงานมากๆ

ขนาดประมาณ : 13x9x19 Cm

โคมไฟหุ่นยนต์ LED ชาร์จได้

โคมไฟหุ่นยนต์ LED